Surte

Här kan man se vilka släkter som levde i Surte i mitten av 1800-talet.