Våra öppettider: Tisdag och Torsdag 11-15, Söndag 12-15

Som en första del i arbetet att fastställa vilka släkter som fanns i Surte under 1800-tale och var dom kom ifrån så har Anette Toures, Släktforskare, samman ställt en exelfil där man kan se dessa släkter. Den innehåller släkterna mellan 1862-1874. Vi ska försöka få fram fler år. Nedan ser man sammanställningen men det går också att ladda ner en sökbar exelfil på knappen nedan!

På sidan surteglasbruk.com kan man också läsa en hel del om historien om Surte.

Ladda hem exelfilen!
All Rights Reserved Surte Glasbruksmuseum 2021