Våra öppettider: Tisdag och Torsdag 11-15, Söndag 12-15

Samlingslokalen

Glashyttan

Utställningslokalen

All Rights Reserved Surte Glasbruksmuseum 2021