Våra öppettider: Tisdag och Torsdag 11-15, Söndag 12-15

Genom att donera bilder, föremål från Surte glasbruk så bidrar du till att levandegöra och framtidssäkra Glasbruksepoken i Surte.

Vi jobbar ständigt på att komplettera våra förråd och bildarkiv. Ibland måste vi säga nej till vissa donationer om vi redan har likande föremål i vår samling. Hör av dig till oss så hjälps vi åt att utvärdera vad som kan vara viktigt att spara för framtiden.


Bilder och film

Bilder och film är alltid intressant för oss. Självklart är det enklast med digitala kopior men även originalmaterial.

Donera nu

Föremål

Har du föremål från glasbrukstiden som du bedömer som lite ovanliga och som bör bevaras. Hör av dig till oss!

Donera nu

Donera pengar

Donationer i form av pengar brukar vi knyta till något särskild projekt. Självklart är denna formen av donation alltid välkommen!

Donera nu

Post a comment

All Rights Reserved Surte Glasbruksmuseum 2021