Våra öppettider: Tisdag och Torsdag 11-15, Söndag 12-15

Josefin Larsson

Flertalet av bilderna på Glasbruksmuseets hemsida är fotograferade av Josefin Larsson som 2018 fick Ale kommuns kulturpris för sitt arbete som fotograf.

Här kan du se mer av Josefins bilder https://www.jojomen.net