Släkterna i Surte

Anette Toures höll föredrag om dom släkter som kom och levde i Surte i början av Surte Glasbruks dagar, dvs 1862-1874. Arbetet med att sammanställa en exelfil som. ska ligga som underlag för släktforskare har tagit många timmar i anspråk. Anette berättar hur man i kyrkoböckerna kan läsa efternamn med

Continue reading